hoainguyen

[TUT] Cách xác nhận Google local business không cần mã

Google local business là trang doanh nghiệp của bạn được tạo công khai trên Google doanh nghiệp , nơi đó bạn có thể public địa chỉ , địa điểm của doanh nghiệp , công ty của mình lên bản đồ Google maps. Thông thường khi bạn tạo doanh nghiệp của tôi trên Google thì sau 14 ngày bạn sẽ nhận […]Read More

How to deploy a Laravel application with GitLab CI/CD

Photo by Joseph Chan on Unsplash When I want to deploy my last changes to my VPS, I always connect to my server with ssh and pull the project, install last packages, run migrations, and so on. I’m a lazy person to repeat this process over and over. Auto deployment comes to rescue. So whenever I make changes […]Read More

simple gitlab-ci

Server Deploy Tạo một cặp key (trên bất cứ máy nào có thể chạy ssh-keygen) ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f foo-gitlab-deploy -C foo.gitlab.deploy Bỏ cặp key vào ~/.ssh và đổi ~/.ssh/config để dùng private-key này là key deploy cho gitlab Host gitlab.com HostName gitlab.com IdentityFile ~/.ssh/foo-gitlab-deploy IdentitiesOnly yes Xem phụ lục để set lại […]Read More

CPANEL AUTO DEPLOYMENT WITH GITLAB

Step 1 : login  in Your git lab account and create a  .gitlab-ci.yml file  in that project which u want to auto deploy to the cpanel Step 2 :  Edit .gitlab-ci.yml file and add this code deploy: script: - apt-get update -qq && apt-get install -y -qq lftp - lftp -c "set ftp:ssl-allow no; open -u $USERNAME,$PASSWORD $HOST; mirror -Rnv ./ […]Read More

Bạn có thể làm gì với Hangouts Meet?

Bắt đầu với Hangouts Meet Bạn có thể làm gì với Hangouts Meet? Với Google Hangouts Meet, bạn có thể tổ chức các cuộc họp video ngẫu nhiên khi di chuyển, các lớp đào tạo ảo trên khắp thế giới, phỏng vấn từ xa và hơn thế nữa. Nếu bạn có G Suite Enterprise, bạn có thể […]Read More

Hangouts Meet – Xu hướng đơn giản hóa các cuộc

Giải pháp họp trực tuyến qua các công cụ như Hangouts Meet ngày càng trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, đặc biệt là ở thời điểm người người ngại tiếp xúc trực tiếp vì lo sợ dịch bệnh lây lan như hiện nay. Cùng với nhu cầu hướng đến sự tiện […]Read More

Hướng dẫn bắn notification bằng FCM (FireBase Cloud Messaging) API

Giới thiệu Tại sự kiện Google I/O tổ chức tháng 5 năm 2016. Google giới thiệu Firebase – một nền tảng đám mây với rất nhiều tính năng nổi bật cho các lập trình viên Mobile như: Firebase Analytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase Auth, Realtime Database, Firebase Storage… Firebase Cloud Messaging (FCM) là một dịch […]Read More

Sử dụng Yandex để tối ưu Landing Page (Ladipage)

I. Yandex Metrica và kiến thức cơ bản 1. Yandex Metrica là gì Đầu tiên phải xác định luôn, đây không phải là tool mới, đây là tool đã xuất hiện rất lâu rồi. Nhưng hiện tại ở thị trường Việt Nam, số người biết và thức sự ứng dụng những tool dạng này còn […]Read More

Cấu hình tự động deploy ứng dụng Laravel với Deployer

Giới thiệu Laravel là một open-source PHP web framework được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của việc phát triển web như authentication, routing, caching một cách dễ dàng. Deployer là một open-source PHP deployment tool hỗ trợ các framework phổ biến như: Laravel, CodeIgniter, Symfony, và Zend Framework. Deployer thực hiện việc tự đông deploy bằng cách clone source […]Read More

How to Automatically Deploy From Git to Server Using Webhooks

Git auto-deployment allows a user to get updated code deployed on their live servers as soon as the changes in the remote repositories occur. You can achieve this using Cloudways API, but it’s necessary that git repository supports git over SSH. Before you start, learn the manual deployment of your repository using Git. This will allow […]Read More